MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Tájékoztató

Tisztelt Pályázók!

Üdvözöljük Önöket megújult honlapunkon, ahol a korábbiakhoz hasonlóan minden fontos információt megtalálnak a filmalkotásnak nem minősülő közszolgálati célú műsorszámok és a közösségi médiaszolgáltatások támogatásáról.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 2019. augusztus 1-jével történő módosításához kapcsolódóan, azzal összefüggésben a Médiatanács több ponton módosította az eljárásokhoz kapcsolódó szabályzatokat, ennek eredményeképpen új Általános Pályázati Feltételek, és Támogatás-Ellenőrzési Szabályzat került kiadásra.

A legfontosabb változás, hogy a Médiatanács az Alap közreműködésével lefolytatott, az Mttv. 137.§ szakaszában meghatározott támogatást a 2020-as támogatási évtől kezdődően  Médiatanács Támogatási Programként jelöli meg. Ehhez igazodva az Alap közzétételi feladatait új címen, megújult tartalommal, a http://tamogatas.mtva.hu honlapon teljesíti, a pályázók adott pályázati eljárással kapcsolatos kérdéseire a tamogatas@mtva.hu email címen keresztül válaszol.

Kiemelendő, hogy a pályázati díj összegét az új eljárásokban (a REZSI2020 pályázattól kezdődően) közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni. A korábban meghirdetett eljárásoknál továbbra is kérjük a felhívásban szereplő számlaszámot használni.

A pályázatok adminisztrációját az Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egysége végzi, melynek elérhetőségei:

postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
telefon: +36-1/327-2020

Kérjük, korábbi elérhetőségeink helyett a jövőben kizárólag a fenti elérhetőségeket használják!

Tisztelettel,
Lengyel Attila
az Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetője

Aktuális Pályázati eljárások

Ellenőrzés alatt lévő pályázatok