MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Tisztelt Pályázó!

A Médiatanács az 1029/2020. (XI. 17.) számú döntésével módosította a támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló 1205/2014. (XII. 16.) számú általános érvényű döntését, mely a RÁDIÓÁLLANDÓ és a TVÁLLANDÓ pályázati eljárás kedvezményezettjeinek az országos járványügyi veszélyhelyzet időbeli hatálya alatt sugárzott tartalmak elkészítésében adott engedményeket. A járványügyi veszélyhelyzet 2022. május 31-én megszűnt, az Alap a kedvezménnyel érintett időszakban készített műsorok utolsó elfogadó nyilatkozatát 2022. november 9-én aláírta, így az 1029/2020. (XI. 17.) számú döntés módosításai hatályukat vesztették. A 2022. november 19-től hatályos támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló döntés a dokumentumtárban az általános érvényű döntések között található.

Üdvözlettel

MTVA Támogatási Iroda

Aktuális Pályázati eljárások

Ellenőrzés alatt lévő pályázatok