MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa módosította a támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló általános érvényű döntését.

Tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatos megváltozott élethelyzetre, a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében 2020. november 18. napjától az alábbi könnyítést tartalmazó átmeneti szabályozás lép hatályba a RÁDIÓÁLLANDÓ és TVÁLLANDÓ pályázatokat érintően.

A főbb változtatások pontokba szedve:

  1. § (1a) A RÁDIÓÁLLANDÓ pályázati eljárás keretében kedvezményezetté nyilvánított jogosult a pályázati felhívásban és a pályázata tartalmi tervében foglaltaktól egyoldalúan eltérni, az alábbiak szerint:
  2. a) szolgáltató magazin esetében a központi államigazgatási szervek, valamint az Operatív Törzs és azok tagjai által közölt információk hírműsornál részletesebben kifejtett vételkörzetre gyakorolt hatása, vételkörzetben élők számára releváns hatások részletes ismertetése, szakértőkkel történő elemzése, témaköröknek (oktatás, kultúra, egészségügy, környezetvédelem, stb.) megfelelő feldolgozása. A szolgáltató magazinban kiemelt szerepet kaphat az egyes társadalmi csoportoknak szóló információk feldolgozása, így például fiatalok számára oktatási segédanyagok, álláskeresők számára elhelyezkedési lehetőségek, idősek számára tanácsok, segítségkéréshez szükséges információk elhelyezése.
  3. b) tematikus magazin esetében az a) pontban részletezettekkel összefüggésben, kellő terjedelemben feldolgozható, valamely korosztálynak szóló, vagy az Mttv. 83.§ (1) pontjában rögzített közszolgálati feladatok teljesítésére vonatkozó tematikát megvalósító műsorszám, különösen az oktatási feladatokat ellátó, egészségmegőrzéshez tanácsokat adó, a megváltozott élethelyzethez segítséget nyújtó magazin.

(1b) A TVÁLLANDÓ pályázati eljárás keretében kedvezményezetté nyilvánított jogosult a pályázati felhívásban és a pályázata tartalmi tervében foglaltaktól egyoldalúan eltérni, az alábbiak szerint:

  1. a) közéleti magazin esetében a megfelelő eltérésekkel az (1a) a) pontban meghatározottak szerint,
  2. b) kulturális magazin esetében a megfelelő eltérésekkel az (1a) b) pontban meghatározottak szerint, azzal, hogy a magazin témájának nem szükséges a kultúra területére korlátozódnia.

(2) Az (1a) és (1b) bekezdésben meghatározottaknak megfelelő műsorszámok adásba szerkesztése esetén kedvezményezett kötbérrel nem sújtható, és szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei sem alkalmazhatók. Ennek körében nem alkalmazható az egyetlen téma hangsúlyossá válására vonatkozó korlátozás sem.

Fenti rendelkezések kizárólag a veszélyhelyzet kihirdetését követő naptól (2020.11.04.) a veszélyhelyzet megszűnését követő tizedik napig adásba került műsorszámokra alkalmazhatók.

A módosított szabályozó teljes szövegét hamarosan elérhetővé tesszük a //tamogatas.mtva.hu/ oldalon található dokumentumtárunkban.

Üdvözlettel,

MTVA Támogatási Iroda

Aktuális Pályázati eljárások

Ellenőrzés alatt lévő pályázatok