MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI FELTÉTELEK

Az információs portál üzemeltetője és a honlapon kezelt személyes adatok adatkezelője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., a továbbiakban: Alap).

A honlapon megtalálható közlések, információk a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik az Alapot.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Az Alap fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. Az Alap nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. Az Alap kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.

Az Alap hozzájárul ahhoz, hogy a honlap látogatója annak tartalmát kizárólag személyes, nem üzleti célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy jövőbeni reprodukálása nem megengedett. A tartalom bármely más célra részben vagy egészben történő másolása, terjesztése, használata vagy közzé tétele tilos. Az Alap hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat számítógépen tárolja, illetve azok kinyomtatásra kerüljenek.

A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

A honlapra látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az Alap tisztában van azzal, hogy ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek.

A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek az Alap szerverén.

Az IP-címeket az Alap semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. Az oldalak látogatásával egyidejűleg Cookie-t honlapunk nem helyez el a látogató számítógépén.

Az adatok védve vannak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A honlapon elérhető hírlevél szolgáltatás kizárólag egyedi regisztráció (feliratkozás) formájában vehető igénybe, feliratkozás hiányában a látogató hírlevelet semmilyen formában nem kap.  A regisztrációt követően az Alap a feliratkozó nevét és e-mail címét kezeli. A sikeres regisztrációt követően a feliratkozó megerősítő levelet kap az általa a regisztráció során megadott e-mail címre, amely tartalmazza az esetleges leiratkozáshoz szükséges hivatkozást. A leiratkozó hivatkozás használatát követően az Alap törli az érintett által megadott személyes adatokat. A regisztráció sikeres elvégzéséhez és a hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a visszaigazoló levélben kapott megerősítő linkre való kattintás.

Az Alap a feliratkozók személyes adatait az általuk az erre szolgáló jelölőnégyzet jelölésével megadott hozzájárulás alapján kezeli annak – fentiek szerinti – visszavonásáig. Az adatkezelés célja a hírlevél szolgáltatás nyújtása.

Az érintett kérésére ingyenesen tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett jogosult, hogy kérésére az Alap korlátozza az adatkezelést, valamint bármikor tiltakozhat adatai kezelése ellen. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy az Alap rendelkezésére bocsátott adatait az Alaptól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az érintett a fenti igényeit az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be, továbbá jogai megsértése esetén az Alap székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu).

Közlemények