MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Escher 2018

ESCHERKÁROLY2018 - Közlemény

Közlemény magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására kibocsátott pályázati felhívásról

KÖZLEMÉNY

1363948589escherA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv., illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak vissza nem térítendő támogatására

20.000.000 Ft keretösszegben (ESCHERKÁROLY2018).

A pályázati eljárás célja olyan váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) magyar vonatkozású események azonnali helyszíni dokumentálása, rögzítése, amelyek történelmi, kulturális, illetve társadalompolitikai okból kiemelkedően fontosak.

A kiíró célja, hogy ezen események forgatási költségeinek támogatásával biztosítsa, hogy az elkészült és rendelkezésre álló forgatási nyersanyag felhasználásával maradandó kulturális értéket hordozó dokumentumfilmek, illetve ismeretterjesztő filmek készüljenek.

A Médiatanács a többfordulós, folyamatos beadású pályázati eljárásban vagy előfinanszírozás, vagy utófinanszírozás formájában nyújt támogatást.

A forgatásra elnyerhető támogatás összege legfeljebb 2.000.000 Ft.

Előfinanszírozás formájában nyújtható a támogatás, amennyiben a pályázó a helyszíni forgatást megelőzően küldi be pályázatát a forgatási munkák támogatására. Amennyiben a pályázó a helyszíni forgatást követően küldi be pályázatát, úgy utólagos támogatásmegítélésére kerülhet sor.

Pályázat benyújtására a felhívás közzétételének napjától folyamatosan, heti fordulókban, az elkülönített keretösszeg kimerüléséig van lehetőség. Pályázatot az adott hét kedd 12:00 óráigkell benyújtani. Az első beadási határnap 2018. január 9-e.

Pályázatot kizárólag elektronikus úton – Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon – lehet benyújtani, az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt mellékletekkel együtt.

Utófinanszírozásként benyújtott pályázat esetében a forgatási nyersanyagot az EPR Referenciafeltöltő portálon keresztül kell a pályázónak feltöltenie.

A pályázati felhívás, az eljárásban beküldendő pályázati kérelem űrlapok és azok kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás ideje alatt kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!