MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Műszaki 2011

Közlemény - KMUSZ2011

Közlemény az első forduló eredményéről

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, illetve az Mttv. 137. §-ának (3) bekezdésének megfelelően a Médiatanács 112/2011. (I. 19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján 2011. május 20-án pályázati felhívást bocsátott ki a közösségi, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak vagy közműsor-szolgáltatónak minősülő lineáris médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 2011. évi támogatására (KMUSZ2011).

A Médiatanács 2011. július 19-i döntése értelmében a pályázati eljárás első fordulójában 10 darab pályázatot összesen 24.976.844 Ft támogatásban részesített.

A pályázati eljárás fennmaradó keretösszege 75.023.156 Ft.

a Pályázó hatályos jogi alapdokumentuma szerinti rövidített elnevezése

a médiaszolgáltatói jogosultságának állandó megnevezése

a megítélt támogatás összege

Szentgál Kulturájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány

Szentgál Tv

1.605.469 Ft

Magyar Katolikus Rádió Alapítvány

Szent István Rádió

2.997.460 Ft

Magyarországi Mária Rádió Alapítvány

Mária Rádió Bakony

2.524.595 Ft

FM 4 Rádió Kft.

Mária Rádió

2.699.000 Ft

MÁTYUS LAJOS

Soltvadkerti TV

4.682.790 Ft

Katolikus Rádió Zrt.

Magyar Katolikus Rádió 102,1 MHz

2.946.750 Ft

Tatai Televízió Közalapítvány

TATAI TELEVÍZIÓ

4.573.986 Ft

RTV.Szekszárd KFT.

RTV Szekszárd

664.418 Ft

“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft.

Európa Rádió Nyíregyháza

1.350.876 Ft

Lánczosm Kornél Gimnázium

Táska Rádió

931.500 Ft

összesen:

24.976.844 Ft

A Médiatanács a pályázati eljárás első fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlását elfogadta, a pályázati eljárás első fordulóját jelen döntésével lezárta.