MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Műszaki 2011

Közlemény - KMUSZ2011 – Bírálóbizottság

A pályázati eljárás kódja: KMUSZ2011 A pályázati eljárás kiírásának dátuma: 2011. május 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, illetve az Mttv. 137. §-ának (3) bekezdésének megfelelően a Médiatanács 112/2011. (I. 19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján 2011. május 20-án pályázati felhívást bocsátott ki a közösségi, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak vagy közműsor-szolgáltatónak minősülő lineáris médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 2011. évi támogatására (KMUSZ2011).
A Médiatanács a 2011. március 2-i döntése értelmében a folyamatos, nyílt pályázati eljárásokban beérkező pályázatok értékelésére felkért bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választotta meg:
  • Kenderessy Miklós,
  • dr. Kozma Ákos,
  • dr. Lupkovics Gábor,
  • Sík Zoltán Nándor,
  • Vas Imre.
Az elnöki teendőket a bírálóbizottsági tagok havi váltásban, abc sorrendben egymást követve látják el.