MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Műszaki 2011

Közlemény - KMUSZ2011

Közlemény a harmadik forduló eredményéről

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, illetve az Mttv. 137. §-ának (3) bekezdésének megfelelően a Médiatanács 112/2011. (I. 19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján 2011. május 20-án pályázati felhívást bocsátott ki a közösségi, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak vagy közműsor-szolgáltatónak minősülő lineáris médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 2011. évi támogatására (KMUSZ2011).

A Médiatanács 2011. szeptember 28-i döntése értelmében a pályázati eljárás harmadik fordulójában 10 darab pályázatot összesen 18.111.374 Ft támogatásban részesített.

A pályázati eljárás fennmaradó keretösszege 25.173.696 Ft.

a Pályázó hatályos jogi alapdokumentuma szerinti rövidített elnevezése

a médiaszolgáltatói jogosultságának állandó megnevezése

a megítélt támogatás összege

ALBA SANSZ Kulturális Alapítvány

RádióSansz

988.965 Ft

TIMTEO Kft.

INDEX Televízió

708.060 Ft

ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA KFT.

Pont Rádió

946.900 Ft

Nyugat Rádió Kft.

Nyugat Rádió

1.902.480 Ft

Domino Tv ZRt.

D1 TV

3.550.000 Ft

Danubia Televízió Nonprofit Kft.

Danubia Televízió

3.537.958 Ft

Hegyvidék Média Kft.

Hegyvidék Televízió

3.588.311 Ft

ANDRYSOFT BT.

Alfa Rádió

900.000 Ft

Remény Rádió Kft.

Rádió Aktív Pécs 94,6

1.251.300 Ft

TILOS Kulturális Alapítvány

Tilos Rádió

737.400 Ft

összesen:

18.111.374 Ft

A Médiatanács a pályázati eljárás harmadik fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlását elfogadta, a pályázati eljárás harmadik fordulóját jelen döntésével lezárta.