MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Műszaki 2011

Közlemény - KMUSZ2011

Közlemény az ötödik forduló eredményéről

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, illetve az Mttv. 137. §-ának (3) bekezdésének megfelelően a Médiatanács 112/2011. (I. 19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján 2011. május 20-án pályázati felhívást bocsátott ki a közösségi, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak vagy közműsor-szolgáltatónak minősülő lineáris médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 2011. évi támogatására (KMUSZ2011).

A Médiatanács 2011. november 23-i döntése értelmében a pályázati eljárás ötödik fordulójában 2 darab pályázatot összesen 3 844 023 Ft támogatásban részesített.

A pályázati eljárás fennmaradó keretösszege 9 576 946 Ft.

a Pályázó hatályos jogi alapdokumentuma szerinti rövidített elnevezése

a médiaszolgáltatói jogosultságának állandó megnevezése

a megítélt támogatás összege

Máriahalmi Faluvédő Egyesület

Máriahalom Televízió

860 000 Ft

„EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft.

Európa Rádió Debrecen

2 984 023 Ft

összesen:

3 844 023 Ft

A Médiatanács a pályázati eljárás ötödik fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlását elfogadta, a pályázati eljárás ötödik fordulóját jelen döntésével lezárta.