MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Műszaki 2011

Közlemény - KMUSZ2011

Közlemény a hatodik forduló eredményéről

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, illetve az Mttv. 137. §-ának (3) bekezdésének megfelelően a Médiatanács 112/2011. (I. 19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján 2011. május 20-án pályázati felhívást bocsátott ki a közösségi, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak vagy közműsor-szolgáltatónak minősülő lineáris médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 2011. évi támogatására (KMUSZ2011).

A Médiatanács 2011. december 14-i döntése értelmében a pályázati eljárás hatodik és egyben utolsó fordulójában egyetlen pályázatot sem nyilvánított kedvezményezetté.

A pályázati eljárás megmaradó keretösszege 9 576 946 Ft.

A Médiatanács a pályázati eljárás hatodik fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlását elfogadta, a pályázati eljárás hatodik és egyben utolsó fordulóját jelen döntésével lezárta.