MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Escher 2015

Közlemény - ESCHERKÁROLY2015

Közlemény magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására kibocsátott pályázati felhívásról

14660791741424350822escher

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (a továbbiakban: ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet meg

magyar vonatkozású események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására 20.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás célja a magyar vonatkozású események helyszíni dokumentálása, mely események azonnali rögzítése történelmi, kulturális, illetve társadalompolitikai okokból kiemelkedően fontos. Az eljárás keretében vagy utófinanszírozás, vagy előfinanszírozás formájában nyújtható támogatás. A pályázati eljárás többfordulós, folyamatos beadású.

Az utófinanszírozásos formájú eljárás esetében pályázatot a pályázati felhívás közzétételének napjától kizárólag keddenként 9 – 12 óra között az alábbi címen lehet benyújtani:

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. – I. emelet A102.

Az előfinanszírozásos formájú eljárás esetében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet az adott hét kedd 12:00 óráig benyújtani az alábbi email-címre: escherkaroly@mecenatura.mtva.hu

A nyertes pályázók támogatására vissza nem térítendő támogatásként a Médiatanács együttesen legfeljebb 20.000.000 Ft-ot különít el. A támogatást a Médiatanács a pályázatban rögzített forgatási költségek alapján ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a 2.000.000 Ft-ot.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékletei letölthetőek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatóság honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@mecenatura.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 3 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ.