MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Közlemény - NEUMANNJÁNOS2013

Közlemény új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására kibocsátott pályázati felhívásról

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 20.000.000 Ft keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2013).

A pályázati felhívás és mellékletei az Aktuális pályázatok között találhatók meg.