MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Neumann 2014

Közlemény - NEUMANNJÁNOS2014

Közlemény új lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására kibocsátott pályázati felhívásról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg új lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 25.000.000 Ft keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2014).

A pályázati eljárás célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak jelenhessenek meg magyarországi lekérhető médiaszolgáltatók műsorkínálatában, s így ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek, elérhetőek legyenek.

Az eljárásban a kiíró – az Mttv.-ben rögzítetteken túl – nem határozza meg sem a közszolgálati tartalom formáját, sem jellegét, sem műfaját. A kiíró a felhívásban kizárólag a közszolgálati tartalom tematikájában határozott meg lehetőségeket és preferenciákat.

A pályázatot benyújtó pályázónak a pályázat beadásakor már rendelkezni kell nyilvántartásban vett lekérhető médiaszolgáltatói jogosultsággal vagy nyilvántartásban vett lekérhető médiaszolgáltató szándéknyilatkozatával, illetve pályázatot nyújthat be határon túli pályázó is.

Az egy pályázó által pályázatonként elnyerhető maximális támogatás összege 1.000.000 Ft. A határon túli pályázók számára a Médiatanács további 5.000.000 Ft-ot különít el.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2014. szeptember 11-e, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó második csütörtöke.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (//tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók beadási napjáig az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések’ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.