MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Rádió 2014

Közlemény - RADIOALLANDO2014 Bírálóbizottság észrevételei

A RADIOALLANDO2014 pályázati eljárás bírálóbizottsága valamennyi pályázó tekintetében javasolja a pályázati felhívás 1.3.6. pontjának hatványozott figyelembevételét és egyben felhívja a figyelmet a következő általános típushibák/ellentmondások elkerülésére

Általános észrevételek, javaslatok:

– a pályázó ne térjen el az általa megpályázott műsortípushoz tartozó tartalmi elemektől, határozza meg egyértelműen mely típussal pályázik és tartsa magát a felhívásban meghatározott definíciókhoz;

– a heti/napi műsorszerkezetben szerepeljen az állandó műsor, összhangban az adatlapon megadott információkkal, valamint legyen összhangban a kifejtett tartalommal is, értendő ez a tartalmi/szerkezeti/gyártási leírásra vagy a szerkesztői koncepcióra egyaránt;

– alapkövetelmény a megfelelő szintű szakmai, technikai és tartalmi minőségre való törekvés, több esetben találkozni ezen igény figyelmen kívül hagyásával (pl.: “beszédhibás” bemondó/műsorvezető, rossz minőségű (zajos) hanganyag, dinamikailag kezeletlen beszédhang, zene és beszédhang helytelen aránya stb.);

– hírműsorra beadott pályázat esetén a sporthír-blokk ne haladja meg a maximum 2 perc időtartamot;

– műsortípustól függően, az adásba kerülés időpontja, illetve dátuma és a támogatói szöveg hangozzék el a műsorszámban;

– a pályázó ügyeljen az önálló weboldal aktualitásának állapotára (színvonal, információk helyi jelleg, archívum), továbbá interaktivitásra való hivatkozás esetén az interaktivitást tükrözze is a médiaszolgáltató weboldala.

Költségtervet érintő észrevételek, javaslatok:

A pályázó éves műsorkészítésre és fenntartásra fordított költségével arányban kell állnia az állandó műsorral összefüggésben elszámolni kívánt kiadásoknak, eszerint:

– a pályázat tárgyát képező állandó műsorra elszámolni kívánt költségek aránybeli viszonyulása legyen reális az éves műsorkészítés költségével;

– az egyes tételesen elszámolni kívánt költségek szintén arányosan, az állandó műsorra vetíthető mértékben számolhatók csak el, nem javasolt elnagyoltan, irreális összegeket megadni, mely azt a nem kívánt látszatot keltheti, hogy az állandó műsor elkészítéséhez igényelt összegből fedezné a médiaszolgáltató az egyéb, az állandó műsorral összefüggésbe egyébként nem hozható éves költségeit. Pl.: jogdíj, könyvvizsgáló, könyvelés, benzinköltség. Kiemelten fontos a mértékletesség és az arányosság szem előtt tartása.

Összefoglalva, általánosan érdemes kiemelni, hogy a pályázók csak valós és reális adatokat, információkat tüntessenek fel pályázati anyagukban, melyek álljanak koherenciában a pályázat teljes egészével.