MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Rezsi 2011

Közlemény - NPREZSI2011

Az NPREZSI2011 pályázati eljárás harmadik fordulójában döntés született a benyújtott pályázatokról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 112/2011. (I.19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján 2011. január 28-án pályázati felhívást bocsátott ki közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók) folyamatos tevékenységének havi támogatására a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

A pályázati eljárás harmadik fordulójában (2011. április 3. — 2011. május 2.) a Médiatanács 2011. június 1-jei döntése értelmében az alábbi pályázatokat nyilvánította kedvezményezetté:

 a) közműsor-szolgáltató televíziók:

iktatószám NPREZSI2011-TV-KM-…/2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

06

Mátyus Lajos

Soltvadkerti TV

közműsor-szolgáltató

3 066 000

08

Dunaszekcsőért Alapítvány

Lugio Tv

közműsor-szolgáltató

889 000

a megítélt támogatás összesen:

3.955.000 Ft

b) közműsor-szolgáltató rádiók:

iktatószám NPREZSI2011-R-KM-…-2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

16

Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet

Campus Rádió

közműsor-szolgáltató

1 750 000

20

Fekete Júlia

Vár Fm Rádió

közműsor-szolgáltató

4 200 000

21

Nyugat Rádió Kft.

Nyugat Rádió

közműsor-szolgáltató

2 800 000

a megítélt támogatás összesen:

8.750.000 Ft

 c) nem nyereségérdekelt televíziók:

iktatószám NPREZSI2011-TV-NP-…/2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

13

Máriahalmi Faluvédő Egyesület

Máriahalom Televízió

nem nyereségérdekelt

1 368 500 Ft

14

Trió-Média-Dunántúl Kft.

Trió-TV-Dunántúl

nem nyereségérdekelt

3 360 000 Ft

16

Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete

Civil Televízió

nem nyereségérdekelt

4 200 000 Ft

a megítélt támogatás összesen:

8.928.500 Ft

 d) nem nyereségérdekelt rádiók:

iktatószám NPREZSI2011-R-NP-…/2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

01

Alba Sansz Kulturális Alapítvány

Rádió Sansz

nem nyereségérdekelt

2 538 900

04

Pánik Kulturális Egyesület

4-SSSS Rádió

nem nyereségérdekelt

906 500

13

Tilos Kulturális Alapítvány

Tilos Rádió

nem nyereségérdekelt

4 200 000

17

Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft.

Európa Rádió Miskolc

nem nyereségérdekelt

4 200 000

19

“A Tehetséges Zenészekért” Alapítvány

FeZen Rádió

nem nyereségérdekelt

2 590 000

27

Friss Rádió Nonprofit Kft.

Friss Rádió

nem nyereségérdekelt

4 200 000

34

Ökorello Alapítvány

Oxigén Rádió

nem nyereségérdekelt

3 400 250

a megítélt támogatás összesen:

22.035.650 Ft

A harmadik forduló után az egyes szektorokban a fennmaradó keretösszeg a következőképpen alakul:

közműsor-szolgáltató televíziók esetében

közműsor-szolgáltató rádiók esetében

nem nyereségérdekelt televíziók esetében

nem nyereségérdekelt rádiók esetében

58.061.850 Ft

37.428.075 Ft

21.880.381 Ft

45.001.610 Ft