MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Rezsi 2011

Közlemény - NPREZSI2011

Az NPREZSI2011 pályázati eljárás negyedik fordulójában döntés született a benyújtott pályázatokról.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 112/2011. (I.19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján 2011. január 28-án pályázati felhívást bocsátott ki közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók) folyamatos tevékenységének havi támogatására a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

A pályázati eljárás negyedik fordulójában (2011. május 3. — 2011. június 2.) a Médiatanács 2011. június 29-ei döntése értelmében az alábbi pályázatokat nyilvánította kedvezményezetté:

a) közműsor-szolgáltató televíziók:

iktatószám MA-NPREZSI2011-TV-KM-…/2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

02

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Kecel Városi Televízió

közműsor-szolgáltató

2 010 000

17

Multinet 99 Kft.

ÓBUDA TV1

közműsor-szolgáltató

2 235 744

a megítélt támogatás összesen:

4.245.744 Ft

b) közműsor-szolgáltató rádiók:

iktatószám MA-NPREZSI2011-R-KM-…-2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

15

Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület

Rádió 35

közműsor-szolgáltató

1 927 800

22

Piliscsabáért Egyesület

Zöld Hullám Rádió

közműsor-szolgáltató

2 340 126

a megítélt támogatás összesen:

4.267.926 Ft

c) nem nyereségérdekelt televíziók:

iktatószám MA-NPREZSI2011-TV-NP-…/2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

10

Magyar Ferenc

Komló és Térsége Televízió

nem nyereségérdekelt

3 036 156

a megítélt támogatás összesen:

3.036.156 Ft

d) nem nyereségérdekelt rádiók:

iktatószám MA-NPREZSI2011-R-NP-…/2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

21

Civil Rádiózásért Alapítvány

Civil Rádió

nem nyereségérdekelt

3 180 000

a megítélt támogatás összesen:

3.180.000 Ft

A negyedik forduló után az egyes szektorokban a fennmaradó keretösszeg a következőképpen alakul:

közműsor-szolgáltató televíziók esetében

közműsor-szolgáltató rádiók esetében

nem nyereségérdekelt televíziók esetében

nem nyereségérdekelt rádiók esetében

53.816.106 Ft

33.160.149 Ft

18.844.225 Ft

41.821.610 Ft