MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Rezsi 2011

Közlemény - NPREZSI2011

Az NPREZSI2011 pályázati eljárás hatodik fordulójában döntés született a benyújtott pályázatokról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 112/2011. (I.19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján 2011. január 28-án pályázati felhívást bocsátott ki közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók) folyamatos tevékenységének havi támogatására a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

A pályázati eljárás hatodik fordulójában (2011. július 3. – 2011. augusztus 2.) a Médiatanács 2011. augusztus 24-ei döntése értelmében az alábbi pályázatokat nyilvánította kedvezményezetté:

 a) közműsor-szolgáltató rádió:

iktatószám MA-NPREZSI2011-R-KM-…/2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

112

EXTRÉM BUSINESS Kft.

Rádió FM 87,8 MHz

közműsor-szolgáltató

1 260 000

a megítélt támogatás összesen:

1.260.000 Ft

b) nem nyereségérdekelt rádiók

iktatószám MA-NPREZSI2011-R-NP-…/2011.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás állandó megnevezése

a médiaszolgáltatási jogosultság tartalma

a megítélt támogatás (Ft)

52

Közösségi Rádiózásért Egyesület

KONTAKT Rádió

nem nyereségérdekelt

1 600 000

71

Moiré Kulturális Egyesület

Periszkóp Rádió

nem nyereségérdekelt

200.000

a megítélt támogatás összesen:

1.800.000 Ft

A hatodik forduló után az egyes szektorokban a fennmaradó keretösszeg a következőképpen alakul:

közműsor-szolgáltató televíziók esetében

közműsor-szolgáltató rádiók esetében

nem nyereségérdekelt televíziók esetében

nem nyereségérdekelt rádiók esetében

43.151.106 Ft

31.900.149 Ft

18.844.225 Ft

40.021.610 Ft