MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Rezsi 2011

Közlemény - NPREZSI2011

Az NPREZSI2011 pályázati eljárás nyolcadik fordulójában döntés született a benyújtott pályázatokról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 112/2011. (I.19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján 2011. január 28-án pályázati felhívást bocsátott ki közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók) folyamatos tevékenységének havi támogatására a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

A pályázati eljárás nyolcadik fordulójában (2011. szeptember 3. – 2011. október 2.) a Médiatanács egytelen pályázatot sem nyilvánított kedvezményezetté.

A felhívás VI.) 1.) pontja értelmében további pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Az eljárásban az egyes szektorokban a fennmaradó keretösszeg a következőképpen alakul:

közműsor-szolgáltató televíziók esetében

közműsor-szolgáltató rádiók esetében

nem nyereségérdekelt televíziók esetében

nem nyereségérdekelt rádiók esetében

41.051.106 Ft

31.900.149 Ft

18.844.225 Ft

38.457.017 Ft