MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

TVÁLLANDÓ2021 - Közlemény

A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására kibocsátott pályázati felhívásról

Tisztelt Pályázók!

A Támogatási Iroda áttekintette a 2020. évi Támogatási terv felhívásaira érkezett pályázatokat és összegyűjtötte a leggyakrabban előforduló PÁLYÁZATI TÍPUSHIBÁK-at. Az ELJÁRÁSI INFORMÁCIÓK alatt, a PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ-ban található táblázat a hatályos Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) követelményeinek betartásához ad segítséget, a leggyakoribb típushibák felsorolása mellett kiemeli, mire kell figyelni az érvénytelenségi okok elkerülése érdekében.

Rögzítjük, hogy az összefoglaló csupán egy segédanyag a formai követelmények betartásához, a pályázatnak minden esetben meg kell felelnie az ÁPF-ben (különösen a 15.1. pontban) felsorolt valamennyi feltételnek.


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet

helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján rendelkező audiovizuális médiaszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

A pályázati eljárás célja négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú televíziós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.

1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló
a támogatott időszak 2021. augusztus 1-je és 2022. július 31-e közötti egy év 2021. november 1-je és 2022. október 31-e közötti egy év 2022. február 1-je és 2023. január 31-e közötti egy év 2022. május 1-je és 2023. április 30-a közötti egy év
a pályázat beadás időszaka/ határideje

2021. április 15.

16:00:00

2021. június 1. – július 1.

16:00:00

2021. szeptember 14. – október 14.

16:00:00

2021. december 21. – 2022. január 20.

16:00:00

a Médiatanács döntésének határideje 2021. június 1. 2021. június 1. 2021. június 1. 2021. június 1.
szerződéskötési határidő 2021. július 1. 2021. október 14. 2022. január 14. 2022. április 7.

Az állandó műsorszámok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 130.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra összesen 520.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

  • közéleti magazin esetén 60.000 Ft,
  • hírműsor esetén 40.000 Ft,
  • kulturális magazin esetén 40.000 Ft.

Jelen pályázati eljárásban Magyarországgal szomszédos állam területén bejegyzett és működő, közszolgálati médiaszolgáltatónak, vagy általa fenntartott, finanszírozott médiaszolgáltatónak nem minősülő, magát magyar nemzetiségűnek valló kisebbség számára, saját országának joga szerint televíziós médiaszolgáltatás végzésére jogosult médiaszolgáltató is érvényesen pályázhat a pályázati felhívásban részletezett feltételek szerint.

A pályázati kérelem űrlapon mind a belföldi, mind a határon túli pályázóknak a nemzetközi bankszámlaszámukat (IBAN) kell majd megadniuk.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

Kiemelendő, hogy a pályázati díj összegét közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a tamogatas.mtva.hu honlapról.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl, kérem tájékozódjon a honlapunkon az Elektronikus Pályázati Rendszer  (EPR)  használatáról, valamint a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.