MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2016

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

CSERÉSMIKLÓS2016 (HANGJÁTÉK)

Beadási határidők:
2017 máj. 18, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának vissza nem térítendő támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben (CSERÉSMIKLÓS2016).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának vissza nem térítendő támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben (CSERÉSMIKLÓS2016).

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

CSERÉSMIKLÓS2016

első szakasz

(a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap, a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis (együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásának határideje)

2017. január 19. 12:00

második szakasz

(a bizottság és a pályázók – a szerkesztő és a rádiós szövegkönyv/forgatókönyv/hangképes dokumentum-összeállítás írója – legfeljebb 20 perces konzultációja)

2017. február 20. – március 2. között

harmadik szakasz

(a pályázati kérelem űrlap és annak mellékletei beküldési időszaka)

2017. május 2. – május 18.

12:00

Az eljárásban

  • a) eredeti rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő, részenként 2224 perces, 2-10 részes hangjátéksorozat;
  • b) eredeti gyermekkorosztály számára rádióra írt vagy gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő, részenként 10-13 perces, 14-30 részes hangjátéksorozat vagy gyermekkorosztály számára dramatizált felolvasás;
  • c) eredeti rádióra írt, sokféle egyedi elemből álló 3-5 perces, 10-40 részes epizodikus szerkezetű, nem lineáris dramaturgiájú hangjáték, hangklip, feature, melyekben az akusztikus effektek (zörej, zaj, zene, hangköltészeti elemek) jelentős dramaturgiai szervezőszerepet kapnak;
  • d) tematikus jellegű 3-5 perces, 10-40 részes hangképes dokumentum-összeállítás

kaphat támogatást.

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege az egyes kategóriák gyártására 20.000 Ft/perc.

A gyártási költségeken túl – a magyar irodalmi vagy gyermek korosztálynak szóló hangjátéksorozatok esetén – a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére állapotértékként, melynek igazolása érdekében a pályázó köteles a szövegkönyv benyújtására a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság – a Médiatanács döntése nyomán – ebben az eljárásban is bevezette az elektronikus pályáztatási rendszert (EPR). Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!