MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2015

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

CSERÉSMIKLÓS2015 (HANGJÁTÉK)

Beadási határidők:
2015 sze. 17, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.3. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

CSERÉSMIKLÓS2015

forduló

első szakasz

(az űrlap, valamint a maximum egy-egy oldalas dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis elektronikus úton történő benyújtásának határideje)

2015. április 21. 12:00

második szakasz

(a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be)

2015. június 1. – 12. között

harmadik szakasz

(pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani)

2015. szeptember 8-a és szeptember 16-a kötött, megismételt benyújtási nap: szeptember 17-e

Az eljárásban

  • a) eredeti, rádióra írt 55 perces hangjáték, illetve 2 részes, egyenként 55 perces hangjáték, vagy
  • b) eredeti, rádióra írt, részenként 24 perc időtartamú, 5-10 részes hangjátéksorozat, vagy
  • c) eredeti, rádióra írt, vagy magyar irodalmi és gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 15 perces 15-30 részes hangjátéksorozat

kaphat támogatást.

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege a hangjáték gyártására 20.000 Ft/perc.

A gyártási költségeken túl a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére állapotértékként.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatóság honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakasza szerinti utolsó beadási napig kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@mecenatura.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.