MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2014

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

CSERÉSMIKLÓS2014 (HANGJATEK)

Beadási határidők:
2014 sze. 18, 04:00:00, Pályázati felhívás 2.3.1 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSz 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 351, 2013. 12.24. 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

CSERÉSMIKLÓS2014

forduló

első szakasz

(az űrlap, valamint a maximum egy-egy oldalas dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis elektronikus úton történő benyújtásának határideje)

2014. március 31. 12:00

második szakasz

(a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be)

2014. április 22. – május 9. között

harmadik szakasz

(pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani)

2014. szeptember 9-e és szeptember 17-e kötött, megismételt benyújtási nap: szeptember 18-a

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege a hangjáték gyártására 20.000 Ft/perc.

A gyártási költségeken túl a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére állapotértékként.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (//tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakasza szerinti utolsó beadási napig kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések’ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.