MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2018

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

CSERÉSMIKLÓS2018 (HANGJÁTÉK)

Beadási határidők:
2019 már. 25, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint lezárt
2019 ápr. 18, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Háromszakaszos pályázati eljárás hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben (CSERÉSMIKLÓS2018).

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv., illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben (CSERÉSMIKLÓS2018).

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

CSERÉSMIKLÓS2018

a szinopszis beadási időszaka/határideje

(1. szakasz)

a pályázati felhívás megjelenésének napjától 2018. november 29.

12:00:00

a konzultáció időszaka

(2. szakasz)

2019. január 28. – február 8.

a pályázat beadási időszaka/határideje

(3. szakasz)

2019. március 25. – április 18.

12:00:00

a Médiatanács döntésének határideje

2019. június 11.

a műsorszám befejezési és átadási határideje

2020. június 30.

a műsorszám adásba kerülésének határideje

2020. december 31.

Az eljárásban szinopszist, illetve pályázatot kizárólag

  • a) gazdasági társaság, valamint alapítvány, egyesület, egyéni vállalkozó, vagy
  • b) legalább 100.000 fős vételkörzettel rendelkező magyarországi helyi vagy körzeti lineáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltató, továbbá
  • c) a 2001. évi LXII. törvény (Szátv.) 1.§ (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, természetes személy, egyesület vagy alapítvány

nyújthat be.

Az eljárásban az adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató

  • a) valamely magyarországi országos vételkörzetű analóg műsorszórással terjesztett rádiós médiaszolgáltató, vagy
  • b) valamely magyarországi körzeti vételkörzetű analóg műsorszórással terjesztett rádiós médiaszolgáltató, vagy
  • c) a 100.000 fős vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató pályázó esetében – az a) és b) pontokban felsorolt médiaszolgáltató(ko)n túl – maga a pályázó és további két,magyarországi helyi vagy körzeti lineáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal és legalább 100.000 fős vételkörzettel rendelkező más régióban fogható rádiós médiaszolgáltató (három befogadó nyilatkozat csatolásával).

Valamennyi adásba szerkesztést vállaló lineáris rádiós médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultsága a pályázó által – a pályázati kérelem űrlap részét képező gyártási tervben – vállalt adásba szerkesztés időpontjáig nem szűnhet meg.

Az eljárásban

  • a) eredetileg rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő legfeljebb 50 perces önálló hangjáték, illetve 2 részes, részenként legfeljebb 50 perces hangjáték, vagy
  • b) eredetileg rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 20-25 perces2-10 részes hangjátéksorozat, vagy
  • c) eredetileg, a gyermekkorosztály számára, rádióra írt vagy gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 10-15 perces, 10-30 részes hangjátéksorozat vagy dramatizált felolvasás,

kaphat támogatást.

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege a műsorszám gyártására 20.000 Ft/perc.

A gyártási költségeken túl a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!