MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2014

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

DARGAYATTILA2014(ANIMACIOSOROZAT)

Beadási határidők:
2014 jun. 05, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.3.1 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. március 3-án háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdetett meg az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának támogatására (DARGAYATTILA2014).

A Médiatanács 2014. szeptember 2-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának támogatására 250.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

DARGAYATTILA2014

időpontok

első szakasz

(az űrlap, valamint az epizódonként 2-5 oldalas treatment elektronikus úton történő benyújtása)

határidő: 2014. március 24.

12:00 óra

második szakasz

(a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be)

2014. április 22. – május 9. között

harmadik szakasz

(pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani)

2014. május 27-e és június 4-e között, megismételt benyújtási nap: június 5-e

Az egy epizódra jutó támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó ugyanazon sorozatának korábbi epizódjaira elnyert összegek közül az egy epizódra jutó legalacsonyabb értékű támogatás összegénél.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (//tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakasza szerinti utolsó beadási napig kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések’ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.