MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2017

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

DARGAYATTILA2017 (ANIMACIOSOROZAT)

Beadási határidők:
2018 feb. 22, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázat ifjúsági és családi animációs filmsorozatok készítésére.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának vissza nem térítendő támogatására 200.000.000 Ft keretösszegben.

Az eljárásban támogatásban részesülhetnek

  • a) az olyan gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok, amelyek a Médiatanács által 2011 óta meghirdetett animációs filmek gyártását célzó pályázati eljárásokban legalább két részre már nyertek el támogatást,és amelyek közül egy epizód már elkészült, továbbá e tekintetben az Alap a megvalósításáról szóló beszámolót a pályázat beadásának időpontjáig elfogadta. A pályázónak a sorozatot a támogatott részek figyelembevételével, azokkal összhangban 13 részesre kell kiegészítenie azzal, hogy az egyes részek hosszának meg kell egyeznie az utolsóként támogatott rész(ek) hosszával. Már elkészült epizódok támogatására jelen eljárásban pályázat nem nyújtható be (animációs sorozat);
  • b) a Médiatanács által korábban a DARGAYATTILA pályázaton már támogatott és a pályázat beadásának időpontjában már elkészült és az Alap által már lezárt ellenőrzésű teljes (1-13 részes) sorozatok további epizódjainak gyártása. A pályázónak a sorozatot további 13 résszel, a korábban támogatott részek figyelembevételével, azokkal összhangban összesen 26 részesre kell kiegészítenie azzal, hogy az egyes részek hosszának meg kell egyeznie a DARGAYATTILA pályázaton korábban már támogatott rész(ek) hosszával. Már elkészült epizódok támogatására jelen eljárásban pályázat nem nyújtható be (animációs sorozat folytatása);
  • c) a Médiatanács által korábban a DARGAYATTILA pályázaton már támogatott és az Alap által, a pályázat beadásának időpontjáig lezárt ellenőrzésű teljes sorozatok keretjátékának, illetve összekötő részeinek forgatókönyvi, hangi, esetlegesen módosított zenei változatának elkészítése, és azok egész estés, minimum 52, maximum 90 perc hosszúságú animációs TV-filmekké alakítása (animációs TV-film).

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

a pályázati eljárás elnevezése

DARGAYATTILA2017

a szinopszis beadási határideje

(1. szakasz)

a pályázati felhívás megjelenésétől

2017. november 30.

12:00:00

a konzultáció időszaka

(2. szakasz)

2018. január 22. – február 2.

a pályázat beadási időszaka/határideje

(3. szakasz)

2018. február 3. – 22.

12:00:00

a Médiatanács döntésének határideje

2018. április 10.

a filmalkotás befejezési és átadási határideje

sorozat esetén

2019. október 15.

egész estés animációs filmalkotás esetén

2019. április 15.

a filmalkotás bemutatásának határideje

sorozat esetén

2020. április 30.

egész estés animációs filmalkotás esetén

2019. október 31.

A Médiatanács az eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására összesen 200.000.000 Ft-ot különít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelem űrlapon rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a tervezett összköltség 75%-át (támogatott ráfordítási arány), továbbá

  • a) a Médiatanács által már támogatott animációs filmek további epizódjai gyártásának támogatása esetében (animációs sorozat) az egy epizódra jutó támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó ugyanazon sorozatának korábbi epizódjaira elnyert összegek közül az egy epizódra jutó legalacsonyabb értékű támogatás összegénél,
  • b) a Médiatanács által korábban DARGAYATTILA pályázaton már támogatott és az Alap által lezárt ellenőrzésű teljes (13 részes) sorozatok további epizódjainak gyártása esetén (animációs sorozat folytatása) az egy epizódra jutó támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó ugyanazon sorozatának a DARGAYATTILA pályázaton elnyert egy epizódra jutó támogatás összegénél,
  • c) a Médiatanács által korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké történő alakítása esetén (animációs TV-film) a 20.000.000 Ft-ot.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az új ÁPF-et is!