MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2013

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

DIGI2013

Beadási határidők:
2013 máj. 09, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
2013 jun. 06, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
2013 júl. 04, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
2013 aug. 01, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
2013 sze. 05, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
2013 okt. 03, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg magyarországi földfelszínen terjesztett helyi audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók digitális műsorszóró technológiára történő átállásának támogatására 312.000.000 Ft keretösszegben (DIGI2013).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 379/5. 2006. 12. 28.), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg magyarországi földfelszínen terjesztett helyi audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók digitális műsorszóró technológiára történő átállásának támogatására 312.000.000 Ft keretösszegben (DIGI2013).

A pályázati eljárás célja a földfelszínen terjesztett, magyarországi helyi audiovizuális médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók digitális átállását szolgáló műsorszóró berendezés beruházásának támogatása az alábbi kategóriákban:

  • új, még be nem üzemelt digitális adóberendezés vásárlása,
  • új, még be nem üzemelt tápvonal, adóantenna vásárlása,
  • új, még be nem üzemelt modulációs vonalhoz tartozó mikroberendezések vásárlása,
  • kiegészítő kártyák vásárlása

a közszolgálati célú műsorszámok helyi vételkörzetében történő digitális szórásának és vételének lehetősége érdekében(beruházás).

Az egy beruházásra elnyerhető támogatás legfeljebb 8.000.000 Ft.

Az eljárásban az első beadási határnap 2013. május 9-e, a második és további fordulókban minden hónap első csütörtökéig (a továbbiakban: beadási határnap), de legkésőbb 2013. október 10-éig lehet a pályázatot benyújtani.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).

Az eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes forduló beadási napjáig az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések‘ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.