MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2016

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

EGRILAJOS2016 (TVFILMTERV)

Beadási határidők:
2018 már. 21, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.3. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázat forgatókönyvírás, filmterv-fejlesztés készítésre.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet meg televíziófilm forgatókönyvírás, televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás vissza nem térítendő támogatására.

Az eljárásban

  • a) nem egész estés, legfeljebb 70 perc hosszúságú televíziófilmek, valamint legfeljebb 2 epizódból álló és epizódonként minimum 25, maximum 50 perc hosszúságú televíziófilm-sorozatok forgatókönyveinek megírására,
  • b) nem egész estés, legfeljebb 25 perc hosszúságú animációs filmek, valamint legfeljebb 13 részből álló, epizódonként maximum 15 perc hosszúságú animációs filmsorozatok forgatókönyveinek megírására, illetve
  • c) televíziófilmek és filmsorozatok filmterveinek fejlesztésére

lehet pályázatot benyújtani az alábbi témákban, műfajokban:

ca)  gyermek- és ifjúsági könyv/terv, animáció esetében mesék, legendák,

cb)  esedékes – a magyar történelmi és kulturális évfordulókkal kapcsolatos – témájú vagy a történelem és kultúrtörténet jeles személyiségeit, korukat, életművüket bemutató

  • – forgatókönyv, vagy
  • – magyar irodalmi művek feldolgozása/adaptációja (a klasszikustól a kortársig), valamint
  • – történelmi témájú könyv/terv.

Az egy fordulóból álló pályázati eljárásban pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétől 2016. március 21-éig lehet benyújtani kizárólag az Ügyfélkapun keresztül – az ÁPF II. fejezet 10. pontjában rögzített és a felhívásban meghatározott feltételekkel, az ott felsorolt mellékletekkel együtt.

A nyertes könyvek/tervek támogatására a Médiatanács legfeljebb összesen 10.000.000 Ft-otkülönít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázatban rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a tervezett összköltség 80%-át (a továbbiakban: támogatott ráfordítási arány), továbbá

  • a) televíziófilm és filmsorozat, animációs film és animációs filmsorozat forgatókönyvírása esetében az 1.000.000 Ft-ot;
  • b) televíziófilm és filmsorozat tervfejlesztése esetében a 2.500.000 Ft-ot.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ. A válaszüzenetek tájékoztató jellegűek, azok a pályázat sikeres benyújtásához nyújtanak tájékoztatást.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság – a Médiatanács döntése nyomán – 2016. január 19-én vezette be az elektronikus pályáztatási rendszert, így az EGRILAJOS2016 pályázati eljárásban is bevezetésre kerül az EPR. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről.