MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2016

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

ESCHERKÁROLY2016 (ADHOC)

Beadási határidők:
2016 jun. 21, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Magyar Média Mecenatúra Program keretében pályázati eljárást hirdetett magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2016).

A Médiatanács 2018. január 30-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta.

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak vissza nem térítendő támogatására

20.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás célja olyan váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) magyar vonatkozású események azonnali helyszíni dokumentálása, rögzítése, amelyek történelmi, kulturális, illetve társadalompolitikai okból kiemelkedően fontosak.

A kiíró célja, hogy ezen események forgatási költségeinek támogatásával biztosítsa, hogy az elkészült és rendelkezésre álló forgatási nyersanyag felhasználásával maradandó kulturális értéket hordozó dokumentumfilmek, illetve ismeretterjesztő filmek készüljenek.

A Médiatanács a többfordulós, folyamatos beadású pályázati eljárásban vagy előfinanszírozás, vagy utófinanszírozás formájában nyújt támogatást.

Előfinanszírozás formájában nyújtható a támogatás, amennyiben a pályázó a helyszíni forgatást megelőzően küldi be pályázatát a forgatási munkák támogatására. Amennyiben a pályázó a helyszíni forgatást követően küldi be pályázatát, úgy utólagos támogatásmegítélésére kerül sor.

Pályázat benyújtására a felhívás közzétételének napjától folyamatosan, heti fordulókban, az elkülönített keretösszeg kimerüléséig van lehetőség. Pályázatot az adott hét kedd 12:00 óráigkell benyújtani.

A forgatásra elnyerhető támogatás összege legfeljebb 2.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárásban beküldendő pályázati kérelem űrlapok és azok kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

Utófinanszírozásként benyújtott pályázat esetében a forgatási nyersanyagot az EPR Referenciafeltöltő portálon keresztül kell a pályázónak feltöltenie.

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság – a Médiatanács döntése nyomán – 2016. január 19-én elektronikus pályáztatási rendszert (EPR) vezetett be, így az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárásban is alkalmazásra kerül az EPR. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében az új Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) és a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb  feltételekről a Pályázói tájékoztatóból.