MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2013

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

ESCHERKÁROLY2013 (ADHOC)

Beadási határidők:
2013 jan. 08, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.5 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Médiatanács a 2014. december 9-ei döntése értelmében a magyar vonatkozású események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárást (ESCHERKÁROLY2013) lezárta.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) foglaltak alapján pályázati eljárást hirdet meg

magyar vonatkozású, előre nem látható események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására.

A pályázati eljárás célja a magyar vonatkozású, előre nem látható események azonnali, helyszíni dokumentálása, mely események azonnali rögzítése történelmi, kulturális, illetve társadalompolitikai okokból kiemelkedően fontos. Az eljárás keretében vagy utófinanszírozás, vagy előfinanszírozás formájában nyújtható támogatás. A pályázati eljárás többfordulós, folyamatos beadású.

Az utófinanszírozásos formájú eljárás esetében pályázatot a pályázati felhívás közzétételének napjától kizárólag keddenként 9 – 12 óra között az alábbi címen lehet benyújtani:

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. – I. emelet A109.

Az előfinanszírozásos formájú eljárás esetében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet az adott hét kedd 12:00 óráig benyújtani az alábbi email-címre: escherkaroly2013@tamogatas.mtva.hu

A nyertes pályázók támogatására vissza nem térítendő támogatásként a Médiatanács együttesen legfeljebb 20.000.000 forint támogatást ítél meg. A támogatást a Médiatanács a pályázatban rögzített forgatási költségek és a bírálóbizottsági ajánlás alapján ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a 2.000.000 forintot.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékletei letölthetőek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területének honlapjáról.

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 3 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ. A többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között a ‘Pályázati eljárásokkal kapcsolatos kérdések‘ címen honlapján nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.