MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2018

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

ESCHERKÁROLY2018 (ADHOC)

Beadási határidők:
2018 jan. 09, 12:00:01, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázat váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) eseményekre.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv., illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak vissza nem térítendő támogatására

20.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás célja olyan váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) magyar vonatkozású események azonnali helyszíni dokumentálása, rögzítése, amelyek történelmi, kulturális, illetve társadalompolitikai okból kiemelkedően fontosak.

A kiíró célja, hogy ezen események forgatási költségeinek támogatásával biztosítsa, hogy az elkészült és rendelkezésre álló forgatási nyersanyag felhasználásával maradandó kulturális értéket hordozó dokumentumfilmek, illetve ismeretterjesztő filmek készüljenek.

A Médiatanács a többfordulós, folyamatos beadású pályázati eljárásban vagy előfinanszírozás, vagy utófinanszírozás formájában nyújt támogatást.

A forgatásra elnyerhető támogatás összege legfeljebb 2.000.000 Ft.

Előfinanszírozás formájában nyújtható a támogatás, amennyiben a pályázó a helyszíni forgatást megelőzően küldi be pályázatát a forgatási munkák támogatására. Amennyiben a pályázó a helyszíni forgatást követően küldi be pályázatát, úgy utólagos támogatás megítélésére kerülhet sor.

Pályázat benyújtására a felhívás közzétételének napjától folyamatosan, heti fordulókban, az elkülönített keretösszeg kimerüléséig van lehetőség. Pályázatot az adott hét kedd 12:00 óráig kell benyújtani. Az első beadási határnap 2018. január 9-e.

Pályázatot kizárólag elektronikus úton – Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon – lehet benyújtani, az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt mellékletekkel együtt.

Utófinanszírozásként benyújtott pályázat esetében a forgatási nyersanyagot az EPR Referenciafeltöltő portálon keresztül kell a pályázónak feltöltenie.

A pályázati felhívás, az eljárásban beküldendő pályázati kérelem űrlapok és azok kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás ideje alatt kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!