MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2011

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

KMUSZ2011

Beadási határidők:
2011 jun. 20, 12:00:00, Első forduló lezárt
2011 júl. 20, 12:00:00, Második forduló lezárt
2011 aug. 20, 12:00:00, Harmadik forduló lezárt
2011 sze. 20, 12:00:00, Negyedik forduló lezárt
2011 okt. 20, 12:00:00, Ötödik forduló lezárt
2011 nov. 20, 12:00:00, Hatodik forduló lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati felhívást bocsát ki közösségi, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak vagy közműsor-szolgáltatónak minősülő lineáris médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 2011. évi támogatására (KMUSZ2011).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, illetve az Mttv. 137. §-ának (3) bekezdésének megfelelően a Médiatanács 112/2011. (I. 19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

pályázati felhívást bocsát ki

közösségi, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak vagy közműsor-szolgáltatónak minősülő lineáris médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 2011. évi támogatására (KMUSZ2011).

A pályázati eljárás célja a közösségi, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak vagy közműsor-szolgáltatónak minősülő lineáris médiaszolgáltatók folyamatos, színvonalas és minőségi működését biztosító és / vagy a későbbi digitális átállását elősegítő, illetve ahhoz szervesen igazodó stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2011. június 20-a, a második és további fordulók beadási határnapjai tárgyhó 20-a.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Alap a pályázatokat folyamatosan, minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között előzetes bejelentkezés alapján fogadja. Az Alap egy napon legfeljebb 20 darab pályázat átvételét vállalja.

Az Alap a pályázato(ka)t az alábbiak szerinti helye(ke)n fogadja:

  1. fordulóban: 1052 Budapest, Váci utca 16/B. – IV. emelet /Fontana Irodaház/,
  2. fordulótól: 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. – földszint /Magyar Rádió Pollack Mihály téri épület/ .

 A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékleteik átvehetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál a fenti címeken (telefon: 327-2020) hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 9 és 14 óra között valamint megtalálhatók a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap honlapján (//www.mtva.hu).

A pályázati eljárás ügyintézője Szelepcsényi Csaba (tel: 06-1/327-2010).