MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2012

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

KMUSZ2012

Beadási határidők:
2012 aug. 02, 12:00:00, Első beadási határnap lezárt
2012 sze. 06, 12:00:00, Tárgyhó első csütörtöke lezárt
2012 okt. 04, 12:00:00, Tárgyhó első csütörtöke lezárt
2012 nov. 01, 12:00:00, Tárgyhó első csütörtöke lezárt
2012 dec. 06, 12:00:00, Tárgyhó első csütörtöke lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg magyarországi lineáris közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2012. évi támogatására 100.000.000 forint keretösszegben (KMUSZ2012).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg magyarországi lineáris közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2012. évi támogatására 100.000.000 forint keretösszegben (KMUSZ2012).

A pályázati eljárás célja a magyarországi lineáris közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók folyamatos, a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás műszaki szempontokból is színvonalas, megbízható működését biztosító műszaki fejlesztés, illetve ahhoz szervesen igazodó stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2012. augusztus 2-a, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó első csütörtöke.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási terület honlapjáról (//tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések’ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.