MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2016

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

KMUSZ2016

Beadási határidők:
2016 jun. 02, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.5. pontja szerint lezárt
2016 júl. 14, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.5. pontja szerint lezárt
2016 sze. 15, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.5. pontja szerint lezárt
2016 okt. 27, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.5. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap pályázati eljárást hirdet magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására 110.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2016).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására 110.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2016).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos, a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható működését biztosító, és a digitális átállást elősegítő, illetve ahhoz szervesen igazodó stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés).

Az eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 110.000.000 Ft-ot különít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy a támogatás ne haladja meg sem a tervezett összköltség 80%-át, sem

  • a) a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 5.000.000 Ft-ot,
  • b) a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében a 3.000.000 Ft-ot,
  • c) a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 1.000.000 Ft-ot.

A stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztésére (beleértve a beépítéshez kapcsolódó munkavégzés díját) a maximálisan igényelhető támogatás részeként legfeljebb 2.000.000 Ft, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma

a beadási határidő

1. forduló

2016. június 2. 12:00

2. forduló

2016. július 14. 12:00

3. forduló

2016. szeptember 15. 12:00

4. forduló

2016. október 27. 12:00

A pályázat benyújtása előtt – az ÁPF 9.1. pontja alapján – kötelező az Alap honlapjáról letölthető regisztrációs lapon e-mailben történő előzetes regisztráció, ennek hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A regisztrációs adatlapot csatolmányként tartalmazó e-mailt a kmusz@mecenatura.mtva.hu elektronikus címre kell elküldeni. A regisztráció beérkezéséről az Alap visszaigazolást küld.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. A válaszüzenetek tájékozató jellegűek, azok a pályázat sikeres beadásához nyújtanak tájékoztatást.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság – a Médiatanács döntése nyomán – 2016. január 19-én vezette be az elektronikus pályáztatási rendszert, így a KMUSZ2016 pályázati eljárásban is bevezetésre kerül az EPR. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság a bevezetésre kerülő elektronikus pályázati rendszerről nyilvános tájékozatót hirdet a közösségi médiaszolgáltatók számára az alábbiak szerint:

A nyilvános tájékoztató időpontjai:

2016. május 12. csütörtök, 13-15 óra között és

2016. május 13. péntek, 10-12 óra között

Helyszín: MTVA – Mecenatúra Igazgatóság – 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10., a Magyar Rádió Márványterme.

Részvételi szándékát kérjük írásban jelezze az info@mecenatura.mtva.hu elektronikus címre eljuttatott levélben!