MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2019

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

KMUSZ2019

Beadási határidők:
2019 júl. 11, 12:00:00, 1. forduló beadási határidő lezárt
2019 okt. 03, 12:00:00, 2. forduló beadási határidő lezárt
2019 nov. 21, 12:00:00, 3. forduló beadási határidő lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Közlemény közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi támogatására kibocsátott pályázati felhívásról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi vissza nem térítendő támogatására 110.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2019).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos – a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható – működését biztosító stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés).

Az eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 110.000.000 Ft-ot különít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy a támogatás ne haladja meg sem a tervezett összköltség 80%-át, sem

  • a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 5.000.000 Ft-ot,
  • a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében a 3.000.000 Ft-ot,
  • a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 1.000.000 Ft-ot.

A stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztésére a maximálisan igényelhető támogatás részeként legfeljebb 2.000.000 Ft, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma

pályázat

beadási határidő / időszak

a bírálóbizottság értékelésének határideje a Médiatanács döntésének határideje befejezési és beszámolási határidő
1. forduló

2019. július 11.

12:00:00

2019.

szeptember 13.

2019.

szeptember 24.

2020.

március 31.

2. forduló 2019. július 12. – október 3. 12:00:00

2019.

október 31.

2019.

november 12.

2020.

május 15.

3. forduló 2019. október 4. – november 21. 12:00:00

2019.

december 13.

2020.

január 7.

2020.

július 15.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Az Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a megváltozott törvényi szabályozásra tekintettel a Médiatanács 2019. január 22-ei döntésével új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!