MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2020

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

KMUSZ2020

Beadási határidők:
2020 júl. 09, 16:00:00, 1. forduló beadási határidő lezárt
2020 sze. 08, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete lezárt
2020 okt. 16, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje lezárt
2020 okt. 20, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete lezárt
2020 nov. 19, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi támogatására

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdet

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő támogatására 110.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2020).

A jelen pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos – a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható – működését biztosító stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása, a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés).

Az eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 110.000.000 Ft-ot különít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy a támogatás ne haladja meg sem a tervezett összköltség 80%-át, sem

  • a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 5.000.000 Ft-ot,
  • a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében a 3.000.000 Ft-ot,
  • a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 1.000.000 Ft-ot.

A stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztésére a maximálisan igényelhető támogatás részeként legfeljebb 2.000.000 Ft, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma pályázat beadási határidő/ időszak a bírálóbizottság értékelésének határideje a Médiatanács döntésének határideje befejezési és beszámolási határidő
1. forduló 2020. július 9. 16:00:00 2020.

szeptember 18.

2020.

szeptember 29.

2021.

március 31.

2. forduló 2020. szeptember 8. – október 16. 16:00:00 2020.

október 30.

2020.

november 10.

2021.

május 15.

3. forduló 2020. október 20. – november 19. 16:00:00 2020.

december 11.

2021.

január 5.

2021.

július 15.

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a //tamogatas.mtva.hu/ honlapról.

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Az Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a megváltozott törvényi szabályozásra tekintettel a Médiatanács 2020. március 3-ai döntésével új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Kiemelendő, hogy a pályázati díj összegét közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni.

Továbbá fontos változás, hogy az Alap az érvényességi feltételeknek való megfelelést a pályázat beadási határnapjára vonatkozóan vizsgálja!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!