MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2023

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:ellenőrzési

KMUSZ2023

Beadási határidők:
2023 aug. 03, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje ellenőrzési
2023 aug. 29, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2023 sze. 28, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje ellenőrzési
2023 okt. 17, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2023 nov. 16, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje ellenőrzési
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi támogatására.

Tisztelt Pályázók!

A Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint elektronikus számlát állít ki azon partnereink számára, akik az elektronikus számlák befogadását vállalják.

Kérjük, hogy a PÁLYÁZATI DÍJ menüpont alatt található nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével – amennyiben eddig ezt nem tette meg ­– nyilatkozzon arról, hogy befogadja-e az elektronikus számlát és hogy a bizonylatokat milyen elérhetőségre kéri továbbítani.


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdet

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi vissza nem térítendő támogatására 120.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2023).

A jelen pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos – a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható – működését biztosító stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása, a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés).

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy a támogatás ne haladja meg sem a tervezett összköltség 80%-át, sem

  • a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 5.500.000 Ft-ot,
  • a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében a 3.300.000 Ft-ot,
  • a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 1.100.000 Ft-ot.

A stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztésére a maximálisan igényelhető támogatás részeként legfeljebb 2.000.000 Ft, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma pályázat beadási határidő/ időszak a bírálóbizottság értékelésének határideje a Médiatanács döntésének határideje befejezési és beszámolási határidő
1. forduló 2023. augusztus 3. 16:00:00 2023.

szeptember 8.

2023.

szeptember 19.

2024.

március 31.

2. forduló 2023. augusztus 29. – szeptember 28. 16:00:00 2023.

október 27.

2023.

november 7.

2024.

május 15.

3. forduló 2023. október 17. – november 16. 16:00:00 2023.

december 15.

2024.

január 9.

2024.

július 15.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

A leggyakrabban előforduló PÁLYÁZATI TÍPUSHIBÁK táblázat a hatályos Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) követelményeinek betartásához ad segítséget, a leggyakoribb típushibák felsorolása mellett kiemeli, mire kell figyelni az érvénytelenségi okok elkerülése érdekében.

Rögzítjük, hogy az összefoglaló csupán egy segédanyag a formai követelmények betartásához, a pályázatnak minden esetben meg kell felelnie az ÁPF-ben (különösen a 15.1. pontban) felsorolt valamennyi feltételnek.

A Támogatási Iroda felhívja a pályázók figyelmét a pályázati felhívás 3.2.4. pontjaira, amely a pályázat értékelési szempontjait tartalmazza.

A pályázati felhívás 1.4.3 pontja módosult, az értékesítés nettó árbevételre vonatkozó érvényességi feltétel 120 millió Ft-ra emelkedett.

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a tamogatas.mtva.hu honlapról.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl, kérem, tájékozódjon honlapunkon az Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR) használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.