MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2024

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:aktuális

KMUSZ2024

Beadási határidők:
2024 aug. 01, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje aktuális
2024 aug. 27, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete aktuális
2024 sze. 26, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje aktuális
2024 okt. 22, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete aktuális
2024 nov. 21, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje aktuális
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2024. évi támogatására.

Tisztelt Pályázók!

A Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a csekély összegű támogatásokra vonatkozó jogszabályváltozás miatt a Médiatanács 2024. július 2-ai ülésén módosította az Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) 25. és 27.1. pontjait. A 2024. július 3-tól hatályos ÁPF értelmében a de minimis keret mértéke változik, a 300.000 eurós keretet az első támogatás nyújtásától számított háromszor 365 nap időszakra kell alkalmazni. A pályázati eljárással kapcsolatos minden más általános érvényű, valamint speciális pályázati feltétel változatlan marad.


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF rögzítettek alapján a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdet

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2024. évi vissza nem térítendő támogatására 120.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2024).

A jelen pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos – a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható – működését biztosító stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása, a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés).

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy a támogatás ne haladja meg sem a tervezett összköltség 80%-át, sem

a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 5.500.000 Ft-ot,

a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében a 3.300.000 Ft-ot,

a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 1.100.000 Ft-ot.

A stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztésére a maximálisan igényelhető támogatás részeként legfeljebb 2.000.000 Ft, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma pályázat beadási határidő/ időszak a bírálóbizottság értékelésének határideje a Médiatanács döntésének határideje befejezési és beszámolási határidő
1. forduló 2024. augusztus 1. 16:00:00 2024.

szeptember 6.

2024.

szeptember 17.

2025.

március 31.

2. forduló 2024. augusztus 27. – szeptember 26. 16:00:00 2024.

október 25.

2024.

november 12.

2025.

május 15.

3. forduló 2024. október 22. – november 21. 16:00:00 2024.

december 20.

2025.

január 7.

2025.

július 15.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

A leggyakrabban előforduló PÁLYÁZATI TÍPUSHIBÁK táblázat a hatályos ÁPF követelményeinek betartásához ad segítséget, a leggyakoribb típushibák felsorolása mellett kiemeli, mire kell figyelni az érvénytelenségi okok elkerülése érdekében.

Rögzítjük, hogy az összefoglaló csupán egy segédanyag a formai követelmények betartásához, a pályázatnak minden esetben meg kell felelnie az ÁPF-ben (különösen a 15.1. pontban) felsorolt valamennyi feltételnek.

A Támogatási Iroda felhívja a pályázók figyelmét a pályázati felhívás 3.2.4. pontjaira, amely a pályázat értékelési szempontjait tartalmazza.

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a tamogatas.mtva.hu honlapról.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl, kérem, tájékozódjon honlapunkon az Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR) használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.