MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2016

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

NEMESKÜRTYISTVÁN2016 (TORTENELMI)

Beadási határidők:
2017 már. 30, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap háromszakaszos pályázati eljárást hirdet archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására 105.000.000 Ft keretösszegben (NEMESKÜRTYISTVÁN2016).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására 105.000.000 Ft keretösszegben (NEMESKÜRTYISTVÁN2016).

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

NEMESKÜRTYISTVÁN2016

első szakasz

(a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap, a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a rendezői koncepció – mely tartalmazza a filmalkotás megvalósítására vonatkozó fontosabb technikai, dramaturgiai megoldásokat is -, valamint a szakértői, szakirodalmi jegyzék (együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásának határideje)

2017. január 12. 12:00

második szakasz

(a bizottság és a pályázók – a rendező és a producer – legfeljebb 20 perces konzultációja)

2017. február 20. – március 3. között

harmadik szakasz

(a pályázati kérelem űrlap és annak mellékletei beküldési időszaka)

2017. március 13. – március 30. 12:00

Az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 25.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság – a Médiatanács döntése nyomán – ebben az eljárásban is bevezette az elektronikus pályáztatási rendszert (EPR). Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!