MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2015

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

NEMESKÜRTYISTVÁN2015

Beadási határidők:
2016 már. 17, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.2. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap háromszakaszos nyílt beadású tematikus pályázati eljárást hirdet meg archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására 75.000.000 Ft keretösszegben.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos nyílt beadású tematikus pályázati eljárást hirdet meg archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására 75.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

NEMESKÜRTYISTVÁN2015

első szakasz

(a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a rendezői koncepció – mely tartalmazza a filmalkotás megvalósítására vonatkozó fontosabb technikai, dramaturgiai megoldásokat is – valamint a szakértői, szakirodalmi jegyzék (együtt: szinopszis) elektronikus úton történő benyújtásának határideje)

2016. január 14. 12:00

második szakasz

(a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be)

2016. február 15-e és február 25-e között

harmadik szakasz

(a pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani)

2016. március 8-a és március 16-a között / megismételt benyújtási nap: március 17-e

Az eljárásban minimum 50, maximum 52 perc hosszúságú önálló dokumentumfilmek, valamint minimum 24, maximum 26 perc hosszúságú 2-6 részes dokumentumfilm-sorozatok kaphatnak támogatást.

Az önálló dokumentumfilmre elnyerhető támogatás legfeljebb 25.000.000 Ft, a 2-6 részes dokumentumfilm-sorozatra pedig legfeljebb 50.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő szinopszis, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ.