MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2015

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

NEUMANNJÁNOS2015 (ONLINE)

Beadási határidők:
2015 okt. 08, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
2015 nov. 12, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
2015 dec. 10, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
2016 jan. 14, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Magyar Média Mecenatúra Program keretében pályázati felhívást bocsátott ki új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2015).

A Médiatanács 2016. április 5-ei döntésével a pályázati eljárást lezárta.

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 27.000.000 Ft keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2015).

A pályázati eljárás célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak jelenhessenek meg magyarországi lekérhető médiaszolgáltatók műsorkínálatában, és ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek, elérhetőek legyenek.

Az eljárásban a kiíró – az Mttv.-ben rögzítetteken túl – nem határozza meg sem a közszolgálati tartalom formáját, sem jellegét, sem műfaját. A kiíró a felhívásban kizárólag a közszolgálati tartalom tematikájában határozott meg preferenciákat.

A pályázónak a pályázat beadásakor már rendelkezni kell nyilvántartásba vett lekérhető médiaszolgáltatói jogosultsággal vagy nyilvántartásba vett lekérhető médiaszolgáltató szándéknyilatkozatával, illetve határon túli pályázó is benyújthat pályázatot, valamely nyilvántartásba vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában.

Az egy pályázó által pályázatonként elnyerhető maximális támogatás összege 1.000.000 Ft. A Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 20.000.000 Ft-ot, a határon túli pályázatok támogatására további 5.000.000 Ft-ot különít el, és az eljárás határon túliak részére elkülönített keretösszegét a NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárásból fennmaradó 2.000.000 Ft-tal megemeli.

A pályázatot az eljárás első fordulójában a felhívás kibocsátásának napjától 2015. október 8-áig, a második fordulóban november 12-éig, a harmadik fordulóban december 10-éig, a negyedik fordulóban pedig 2016. január 14-éig lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók beadási napjáig a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött elektronikus levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.