MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2013

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

NEUMANNJÁNOS2013 (ONLINE)

Beadási határidők:
2013 sze. 05, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
2013 okt. 03, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
2013 nov. 07, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
2013 dec. 05, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint lezárt
2014 jan. 09, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 20.000.000 Ft keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2013).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 20.000.000 Ft keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2013).

A pályázati eljárás célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak
jelenhessenek meg magyarországi lekérhető médiaszolgáltatók műsorkínálatában, s így ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek, elérhetőek legyenek.

Az eljárásban a kiíró, az Mttv-ben rögzítetteken túl, nem határozza meg sem a közszolgálati tartalom formáját, sem jellegét, sem műfaját. A kiíró a felhívásban kizárólag a közszolgálati tartalom tematikájában határozott meg lehetőségeket és preferenciákat.

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg az 1.000.000 Ft-ot.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2013. szeptember 5-e, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó első csütörtöke.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (//tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók beadási napjáig az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések’ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.