MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2012

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

NEUMANNJÁNOS2012 (ONLINE)

Beadási határidők:
2012 sze. 06, 12:00:00, 2012. szeptember 6. lezárt
2012 okt. 31, 12:00:00, 2012. október 31. lezárt
2012 nov. 06, 12:00:00, 2012. november 6. lezárt
2012 dec. 06, 12:00:00, 2012. december 6. lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 20.000.000 forint keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2012).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

Neumann János 2012 néven

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 20.000.000 forint keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2012).

A pályázati eljárás célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak jelenhessenek meg magyarországi lekérhető médiaszolgáltatók műsorkínálatában, s így ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek, elérhetőek legyenek.

Az eljárásban a kiíró, az Mttv-ben rögzítetteken túl, nem határozza meg sem a közszolgálati tartalom formáját, sem jellegét, sem műfaját. A kiíró a felhívásban kizárólag a közszolgálati tartalom tematikájában határozott meg lehetőségeket és preferenciákat.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2012. szeptember 6-a, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó első csütörtöke.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (//tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések’ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.