MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2011

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

NPREZSI2011

Beadási határidők:
2011 már. 02, 16:00:00, Első forduló lezárt
2011 ápr. 02, 16:00:00, Második forduló lezárt
2011 máj. 02, 16:00:00, Harmadik forduló lezárt
2011 jun. 02, 16:00:00, Negyedik forduló lezárt
2011 júl. 02, 16:00:00, Ötödik forduló lezárt
2011 aug. 02, 16:00:00, Hatodik forduló lezárt
2011 sze. 02, 16:00:00, Hetedik forduló lezárt
2011 okt. 02, 16:00:00, Nyolcadik forduló lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati felhívást bocsát ki a közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók) 2011. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 137. §-ának (1) bekezdése illetve az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 112/2011. (I.19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján

 pályázati felhívást bocsát ki

a közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók) 2011. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói és közműsor-szolgáltatói) jogosultsággal rendelkező és azt gyakorló magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2011. március 2-a, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó 2-a.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Alap a pályázatokat folyamatosan, minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között  előzetes bejelentkezés alapján fogadja.
Az Alap egy napon legfeljebb 20 darab pályázatot átvételét vállalja.

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Kérelem és a kötelező mellékletei átvehetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci u. 16/b., IV. emelet, telefon:327-2020) hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 9 és 14 óra között valamint megtalálhatók a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap honlapján (//www.mtva.hu).

A pályázati eljárás ügyintézője dr. Prókai Kiss Zsuzsanna 327-20-14