MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2020

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

RÁDIÓÁLLANDÓ2020

Beadási határidők:
2020 ápr. 02, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje lezárt
2020 máj. 12, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete lezárt
2020 jun. 11, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje lezárt
2020 aug. 25, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete lezárt
2020 sze. 24, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje lezárt
2020 nov. 17, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete lezárt
2021 jan. 07, 16:00:00, 4. forduló beadási határideje lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás rádiós médiaszolgáltatók számára, rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

KÖZLEMÉNY

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet

hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján médiaszolgáltatás végzésére jogosult rádiós médiaszolgáltatók számára rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

 

A pályázati eljárás négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú rádiós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

 

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.

 

1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló
a támogatott időszak 2020. július 1-je és 2021. június 30-a közötti egy év 2020. október 1-je és 2021. szeptember 30-a közötti egy év 2021. január 1-je és 2021. december 31-e közötti egy év 2021. április 1-je és 2022. március 31-e közötti egy év
a pályázat beadás időszaka/ határideje

2020. április 2.

16:00:00

2020. május 12. – június 11.

16:00:00

2020. augusztus 25. – szeptember 24.

16:00:00

2020. november 17. – 2021. január 7.

16:00:00

a Médiatanács döntésének határideje 2020. május 12. 2020. szeptember 1. 2020. november 10. 2021. február 16.
szerződéskötési határidő 2020. június 12. 2020. október 2. 2020. december 11. 2021. március 19.

 

Az állandó műsorok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 75.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra mindösszesen 300.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

a) hírműsor esetén 9.000 Ft,

b) szolgáltató magazin esetén 45.000 Ft,

c) tematikus magazin esetén 45.000 Ft.

Jelen pályázati eljárásban a Magyarországgal szomszédos állam területén bejegyzett és működő, közszolgálati médiaszolgáltatónak, vagy általa fenntartott, finanszírozott médiaszolgáltatónak nem minősülő, magát magyar nemzetiségűnek valló kisebbség számára, saját országának joga szerint rádiós médiaszolgáltatás végzésére jogosult médiaszolgáltató is érvényesen pályázhat a pályázati felhívásban részletezett feltételek szerint.

A pályázati kérelem űrlapon mind a belföldi, mind a határon túli pályázóknak a nemzetközi bankszámlaszámukat (IBAN) kell majd megadniuk.

A támogatott műsorszámok kezdési időpontja helyi idő szerint reggel 6.00 óra és este 23:00 óra között kerülhet meghatározásra a műsorkínálatban.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a //tamogatas.mtva.hu honlapról.

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjenek tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Az Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a megváltozott törvényi szabályozásra tekintettel a Médiatanács 2020. március 3-ai döntésével új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Kiemelendő, hogy a pályázati díj összegét közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni.

Továbbá fontos változás, hogy az Alap az érvényességi feltételeknek való megfelelést a pályázat beadási határnapjára vonatkozóan vizsgálja!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!