MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2022

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:ellenőrzési

RÁDIÓÁLLANDÓ2022

Beadási határidők:
2022 már. 31, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje ellenőrzési
2022 máj. 17, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2022 jun. 16, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje ellenőrzési
2022 aug. 30, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2022 sze. 29, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje ellenőrzési
2022 dec. 06, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2023 jan. 05, 16:00:00, 4. forduló beadási határideje ellenőrzési
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás rádiós médiaszolgáltatók számára, rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet

hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján médiaszolgáltatás végzésére jogosult rádiós médiaszolgáltatók számára rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

A pályázati eljárás négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú rádiós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.

a forduló száma 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló
a támogatott időszak 2022. július 1-je és 2023. június 30-a közötti egy év 2022. október 1-je és 2023. szeptember 30-a közötti egy év

2023. január 1-je és 2023. december 31-e

közötti egy év

2023. április 1-je és 2024. március 31-e

közötti egy év

a pályázat beadás határideje/ időszaka

2022. március 31.

16:00:00

2022. május 17. –

június 16.

16:00:00

2022. augusztus 30. –

szeptember 29.

16:00:00

2022. december 6. –

2023. január 5.

16:00:00

a Médiatanács döntésének határideje 2022. május 17. 2022. szeptember 6. 2022. november 15. 2023. február 21.
szerződéskötési határidő 2022. június 16. 2022. október 6. 2022. december 15. 2023. március 23.

Az állandó műsorok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 90.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra mindösszesen 360.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

  • hírműsor esetén 10.000 Ft,
  • szolgáltató magazin esetén 50.000 Ft,
  • tematikus magazin esetén 50.000 Ft.

Jelen pályázati eljárásban a Magyarországgal szomszédos állam területén bejegyzett és működő, közszolgálati médiaszolgáltatónak, vagy általa fenntartott, finanszírozott médiaszolgáltatónak nem minősülő, magát magyar nemzetiségűnek valló kisebbség számára, saját országának joga szerint rádiós médiaszolgáltatás végzésére jogosult médiaszolgáltató is érvényesen pályázhat a pályázati felhívásban részletezett feltételek szerint.

A pályázati kérelem űrlapon mind a belföldi, mind a határon túli pályázóknak a nemzetközi bankszámlaszámukat (IBAN) kell majd megadniuk.

A támogatott műsorszámok kezdési időpontja helyi idő szerint reggel 6.00 óra és este 23:00 óra között kerülhet meghatározásra a műsorkínálatban.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

A leggyakrabban előforduló PÁLYÁZATI TÍPUSHIBÁK táblázat a hatályos Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) követelményeinek betartásához ad segítséget, a leggyakoribb típushibák felsorolása mellett kiemeli, mire kell figyelni az érvénytelenségi okok elkerülése érdekében.

Rögzítjük, hogy az összefoglaló csupán egy segédanyag a formai követelmények betartásához, a pályázatnak minden esetben meg kell felelnie az ÁPF-ben (különösen a 15.1. pontban) felsorolt valamennyi feltételnek.

Kiemelendő továbbá, hogy a pályázati díj összegét közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a https://tamogatas.mtva.hu honlapról.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl, kérem, tájékozódjon a honlapunkon az Elektronikus Pályázati Rendszer  (EPR)  használatáról, valamint a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.