MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2012

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2012

Beadási határidők:
2011 dec. 15, 12:00:00, Első forduló lezárt
2012 jan. 15, 12:00:00, Második forduló lezárt
2012 feb. 15, 12:00:00, Harmadik forduló lezárt
2012 már. 15, 12:00:00, Negyedik forduló lezárt
2012 ápr. 15, 12:00:00, Ötödik forduló lezárt
2012 máj. 15, 12:00:00, Hatodik forduló lezárt
2012 jun. 15, 12:00:00, Hetedik forduló lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati felhívást bocsát ki közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására 350.000.000 forint keretösszegben.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 1538/2011. (XI. 9.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

pályázati felhívást bocsát ki közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására 350.000.000 forint keretösszegben

(REZSI2012).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező és azt gyakorló magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2012. január 1-je és 2012. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2011. december 15-e, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó 15-e.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (//tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárás ügyintézője:

Szelepcsényi Csaba (e-mail: szelepcsenyi.csaba@tamogats.mtva.hu; tel: 327-2010).