MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2014

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2014

Beadási határidők:
2013 nov. 14, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
2013 dec. 12, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
2014 jan. 09, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
2014 feb. 13, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.2 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 400.000.000 Ft-os keretösszeggel a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2014. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2014).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 379/5. 2006. 12. 28.), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 400.000.000 Ft-os keretösszeggel a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2014. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2014).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott vissza nem térítendő, havi folyósítású támogatása a 2014. január 1-je és 2014. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszakban.

Az eljárásban az első beadási határnap 2013. november 14-e, a második fordulóban december 12-e, a további fordulókban minden hónap második csütörtökéig lehet a pályázatot benyújtani.

Az eljárásban a támogatott időszak az első és második fordulókban 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig tartó időszak. A további fordulókban a pályázat benyújtásának napjához tartozó beadási határidőt követő hónap első napjától legfeljebb 2014. december 31-éig tartó időszakra nyújtható be pályázat.

A pályázati felhívás és a pályázati kérelem letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (//tamogatas.mtva.hu/).

Az eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések‘ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.