MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2015

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2015

Beadási határidők:
2014 nov. 06, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.3 pontja szerint lezárt
2014 dec. 04, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.3 pontja szerint lezárt
2015 jan. 08, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.3 pontja szerint lezárt
2015 feb. 05, 12:00:00, Pályázati felhívás 3.1.3 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 400.000.000 Ft-os keretösszeggel a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 400.000.000 Ft-os keretösszeggel a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott vissza nem térítendő, havi folyósítású támogatása a 2015. január 1-je és 2015. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszakban.

A pályázatot az eljárás első fordulójában a felhívás kibocsátásának napjától 2014. november 6-áig, a második fordulóban december 4-éig, a harmadik fordulóban 2015. január 8-áig és a negyedik fordulóban február 5-éig lehet benyújtani (a továbbiakban: beadási határidő), amennyiben keretösszeg még rendelkezésre áll. Amennyiben a beadási határidő utolsó napja munkaszüneti nap, úgy a beadási határidő a soron következő beadási nap.

Az eljárásban a támogatott időszak az első és második fordulókban a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig tartó időszak. A további fordulókban a pályázat benyújtásának napjához tartozó beadási határidőt követő hónap első napjától legfeljebb 2015. december 31-éig tartó időszakra nyújtható be pályázat.

A pályázati felhívás és a pályázati kérelem letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

Az eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@mecenatura.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ‘A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések‘ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.