MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2016

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2016

Beadási határidők:
2016 jan. 21, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3 pontja szerint lezárt
2016 már. 03, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3 pontja szerint lezárt
2016 ápr. 14, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3 pontja szerint lezárt
2016 máj. 26, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.3 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 400.000.000 Ft-os keretösszeggel a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2016).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (a továbbiakban: ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 400.000.000 Ft-os keretösszeggel a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2016).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének -előfinanszírozás formájában nyújtott, vissza nem térítendő, havi folyósítású – támogatása, a 2016. január 1-je és 2016. december 31-e közötti támogatott időszakban.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma

a beadási határidő

a támogatott időszak

a támogatott hónapok száma

1. forduló

2016. január 21. csütörtök

2016. január 1. –

2016. december 31.

legfeljebb 12 hónap

2. forduló

2016. március 3. csütörtök

2016. február 1. –

2016. december 31.

legfeljebb 11 hónap

3. forduló

2016. április 14. csütörtök

2016. március 1. –

2016. december 31.

legfeljebb 10 hónap

4. forduló

2016. május 26. csütörtök

2016. április 1. –

2016. december 31.

legfeljebb 9 hónap

Az eljárás első fordulójában pályázat benyújtására – az év végi ügyfélfogadási rendre való tekintettel2016. január 5-étől van lehetőség.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók beadási napjáig a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött elektronikus levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.