MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2017

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2017

Beadási határidők:
2017 jan. 05, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.4. pontja szerint lezárt
2017 feb. 16, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.4. pontja szerint lezárt
2017 már. 30, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.4. pontja szerint lezárt
2017 máj. 18, 12:00:00, Pályázati felhívás 2.1.4 pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap pályázati eljárást hirdet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 400.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2017).

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 400.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2017).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott havi folyósítású támogatása a 2017. január 1-je és 2017. december 31-e közötti – a pályázó Médiatanács által elfogadott pályázati kérelme szerinti – támogatott időszakban.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma

a beadási időszak/határidő

a támogatott időszak

a támogatott hónapok száma

1. forduló

2017. január 5. 12:00

2017. január 1. –

2017. december 31.

legfeljebb 12 hónap

2. forduló

2017. január 6. – február 16. 12:00

2017. február 1. –

2017. december 31.

legfeljebb 11 hónap

3. forduló

2017. február 17. – március 30. 12:00

2017. március 1. –

2017. december 31.

legfeljebb 10 hónap

4. forduló

2017. március 31. – május 18. 12:00

2017. április 1. –

2017. december 31.

legfeljebb 9 hónap

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság – a Médiatanács döntése nyomán – ebben az eljárásban is bevezette az elektronikus pályáztatási rendszert (EPR). Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!