MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2018

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2018

Beadási határidők:
2018 jan. 04, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.3.1. pontja szerint lezárt
2018 feb. 22, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.3.1. pontja szerint lezárt
2018 ápr. 12, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.3.1. pontja szerint lezárt
2018 máj. 31, 12:00:00, Pályázati felhívás 1.3.1. pontja szerint lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárást hirdet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2018. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására készít.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2018. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 400.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2018).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott, havi folyósítású támogatása, a 2018. január 1-je és 2018. december 31-e közötti – a pályázó Médiatanács által elfogadott pályázati kérelme szerinti – támogatott időszakban.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma

a beadási időszak/határidő

a Médiatanács döntésének határideje

a támogatott időszak

a támogatott hónapok száma

1. forduló

a felhívás megjelenésétől 2018. január 4. 12:00

2018. február 13.

2018. január 1. –

2018. december 31.

legfeljebb 12 hónap

2. forduló

2018. január 5. – február 22.

12:00

2018. április 3.

2018. február 1. –

2018. december 31.

legfeljebb 11 hónap

3. forduló

2018. február 23. – április 12.

12:00

2018. május 22.

2018. március 1. –

2018. december 31.

legfeljebb 10 hónap

4. forduló

2018. április 13. – május 31.

12:00

2018. július 3.

2018. április 1. –

2018. december 31.

legfeljebb 9 hónap

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belülelektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!